Tekrarlayan Düşükler Tüp Bebek Tedavisi ile Önlenebilir Mi?

Tekrarlayan düşüklerin birçok sebebi bulunur. Hamile kalmakta sorun yaşamayan ancak tekrarlayan düşükler yaşayan bazı kadınlar, preimplantasyon genetik tarama (PGS), preimplantasyon genetik tanı (PGD) ve in vitro fertilizasyon (IVF) için iyi adaylar olabilir. Bu işlemlerle düşük yapmaya yol açabilecek genetik ve kromozomal problemler taranır. Ayrıca, doktorun yalnızca sağlıklı, kromozomal olarak normal embriyoları uterusa aktarmasını sağlayarak, düşük riskini önemli ölçüde azaltır.

35 yaşın üzerindeki kadınların kromozomlarla ilgili sorunlardan kaynaklanan düşük yapma olasılığı daha yüksektir ancak daha genç kadınlar da etkilenebilir. Doktorlar, IVF ile birlikte yapılan PGS ve PGD sayesinde embriyoların canlılığını belirler. 

Doktorlar, anöploidi kromozom anomalisi açısından embriyoları kontrol etmek için karmaşık testler kullanır. Ayrıca kistik fibroz, kas distrofisi, Tay – Sachs sendromu, Marfan sendromu ve diğer tek gen bozuklukları gibi çok çeşitli genetik koşulları da test edebilirler. 

Yumurtlama indüksiyonu nedir?

Tekrarlayan düşüklerin teşhis ve tedavisinde çeşitli testler ve tedavi yöntemleri arasında neler var? Bunlardan ilki, yumurta indüksiyonu. Adet döngünüzün 2. gününde, doktorunuz yumurtalıkları birden fazla olgun yumurta geliştirmeye teşvik etmek için gonadotropinler vb. doğurganlık hormonları vererek döllenme ve hamilelik olasılığını artırır. Bu ilaçlar, 8 ila 15 gün boyunca her gün karın veya uyluk derinizin altına enjekte edilir. 

Kadınların küçük bir yüzdesinde, yumurtalıkların yumurta salmasını sağlayan doğurganlık ilaçları, yumurtalık hiperstimülasyon sendromuna veya OHSS'ye (ovarian hiperstimülasyon sendromu) yol açarak göğüs ve karın bölgesinde sıvı birikmesine neden olabilir. OHSS genellikle menstrüasyonla ortadan kalkar ancak semptomlar hamilelikle devam edebilir. Bu olursa, doğum uzmanınız belirtilerinizi izler. Şiddetli OHSS, fazla sıvının boşaltılması için hastaneye yatmayı gerektirir.

Bir IVF döngüsü sırasında, doktorlar, embriyolarda enfeksiyona karşı koruma sağlamak için eşlere antibiyotik verir. Ayrıca, embriyolar uterusa aktarıldıktan sonra vücudun reddetmesini önleyen Medrol (metilprednizolon) ve uterusun iç yüzeyinin implante edilmiş embriyoyu sürdürmesine yardımcı olan progesteron hormonu da reçete edilebilir.

Tekrarlayan düşükleri önlemek ve çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlere yardımcı olmak için tercih edilen yöntemler yazımızda. 

Yumurta toplama nasıl yapılır?

Yumurtlamadan hemen önce, doktorunuz vajinal duvardan içi boş bir iğne yerleştirir ve yumurtalıklardan olgun yumurtaları alır. Ultrason görüntüleri ile yönlendirilen bu işlem, hafif sedasyon ile gerçekleştirilir ve tamamlanması 30 dakika ile 1 saat arası sürer.

Yumurtalar, değerlendirilmek üzere embriyoloji laboratuvarına gönderilir. Daha sonra bir kuluçka makinesine yerleştirilir.

Yumurta toplamanın yan etkileri, reçetesiz satılan ağrı kesicilerle tedavi edilebilen kramplardır. 

Fertilizasyon (dölleme) nasıl yapılır?

Uzmanlar, mikroskop kullanarak eşinizden veya bir donör tarafından sağlanan bir örnekten kaliteli sperm seçer ve ardından bunları inkübe yumurtalara ekler. Gerektiğinde, spermi mikroskobik bir cam tüp ile yumurtalara enjekte etmek için intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) adı verilen bir prosedür kullanırlar. Ortaya çıkan embriyolar birkaç gün laboratuvarda gözlemlenir.

Preimplantasyon genetik tanı ve tarama

Beş ila yedi günlük inkübasyondan sonra, bir uzman her canlı embriyodan birkaç hücreyi çıkarır ve bunları anöploidi, yani kromozom sorunları veya belirli koşullar ya da her ikisi için tarar. Sağlıklı embriyolardan biyopsi alınır ve dondurulur ve sonraki IVF döngüsünde tek bir embriyo transfer edilir.

Kriyoprezervasyon (dondurma) nedir?

Gerekirse fazla yumurta, sperm ve embriyolar dondurulur ve ileride transfer için saklanır. 

Embriyo transferi nasıl yapılır?

Tekrarlayan düşükler embriyo transferi ile önlenebilmekte. Embriyolar uterusa yerleştirilmeden önce doktorunuz, başarılı implantasyonu ve gebeliği etkileyebilecek embriyoların sayısı ve kalitesi gibi çeşitli faktörleri sizinle görüşür. Bir veya iki embriyo, genellikle blastosist aşamasına ulaştıklarında döllenmeden beş gün sonra transfer edilir.

Bu embriyolar uterusta daha yüksek bir implantasyon oranına ve daha önce transfer edilen embriyolara göre daha düşük gebelik riskine sahiptir, çünkü üçüncü gün hayatta kalan embriyolar çoğunlukla daha düşük kromozomal anormallik oranına sahiptir. Bu, doktorların implante etmek için daha az ve daha sağlıklı embriyo seçmelerini sağlar.

Doktorunuz uzun, ince bir kateter veya içi boş bir tüpü uterusa geçirir ve seçilen embriyo veya embriyoları bırakır. Bu 15 dakikalık işlem muayenehanede gerçekleştirilir ve genellikle sedasyon gerektirmez.

IVF transferi sonrası izleme

Tüp bebek işleminden sonra doktorunuz, embriyo transferinden dokuz gün sonra hamilelik testi de dahil olmak üzere kan testleri ile hormon seviyenizi izler.

Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2021 Salı

Contact

Get In Touch