ICSI (Mikroenjeksiyon) Nedir?

  • Home
  • Tanı ve Tedavi

İnfertilite problemi yaşayan çiftlerin yaklaşık yarısında sorun spermlerden kaynaklanır. Spermlerin yumurtaya ulaşarak döllenmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Konvansiyonel tedavide yumurtalar spermler ile aynı ortama bırakılarak spermlerle yumurtaların bir araya gelmesi beklenir.


İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yöntemi spermlerin yumurtaya ulaşmasını garanti altına almak için kullanılan bir başka yöntemdir. Sperm sayısının ve sperm hareketliğinin düşük olduğu durumlarda spermlerin kendilerinin ilerleyerek yumurtaları döllemesini beklemek yerine mikroenjeksiyon yöntemiyle her bir spermi bir yumurtanın içerisine yerleştirmek mümkündür. Ayrıca, sperm yokluğu durumunda testislerden doğrudan sperm alınması işlemi (mikroTESE) yapıldığında da bu yöntem tercih edilmektedir.


Mikroenjeksiyon nasıl yapılır?

Sperm örneği içindeki en iyi kalite spermler seçilir. Spermlerin kuyrukları mikroskop kılavuzluğunda gövdeden ayrılarak, bir enjektör yardımı ile spermler yumurtaların içine yerleştirilir. Bu işlem gerçekleştirilirken yumurtaların çevresindeki hücreler de temizlendiği için döllenme süreci daha rahat gerçekleşir.


Mikroenjeksiyonla gebelik şansı kesin midir?

Mikroenjeksiyon yönteminde her bir sperm bir yumurta içine yerleştirilir. Spermin yumurtaya ulaşması garanti altına alınmış olur ancak bazen bir embriyo oluşmaz. Bu tür durumların azaltılması için spermi olabildiğince dikkatli seçmek gerekir. Sperm seçiminde embriyoloğun deneyimi çok önemlidir ve son yıllarda sperm seçimini daha yüksek doğrulukla yapmak için birtakım yöntemler de geliştirilmiştir.


Hangi durumlarda ICSI tercih edilebilir?

Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı sizin için geçerliyse mikroenjeksiyon tedavisi bir seçenek olabilir;

  • Sperm sayınız çok düşükse,
  • Sperminizde şekille (morfoloji) ilgili bir sorun veya hareket problemi varsa,
  • Daha önce klasik tüp bebek tedavisi denemelerinizde çok az yumurta döllendiyse veya hiç döllenme olmadıysa,
  • Daha önce geçirdiğiniz kaza, hastalık veya vazektomi (erkeklerde kanalların bağlanması) gibi bir cerrahi operasyon ya da genetik bir sorun nedeniyle sperminiz ancak testis veya epididimden cerrahi yöntemlerle alınabiliyorsa,
  • Daha önceki tedavilerde kullanılan dondurulmuş spermlerin kalitesi düşükse

Mikroenjeksiyon yapmak her problemin çözülmesini sağlar mı?

Daha önce infertilite tedavisi gördüyseniz ve sorun spermler dışında bir nedenden kaynaklanıyorsa mikroenjeksiyon çözüm olmayabilir.

ICSI Bebeğin gelişimini etkileyebilir mi?

Doğal yollarla gelişen gebeliklerde, bebeğin büyük bir doğum kusuruna sahip olma ihtimali  % 1.5 ila % 3 arasındadır. ICSI ile ilişkili doğum kusuru oranı hemen hemen klasik tüp bebek tedavisi ile aynıdır, ancak doğal yolla gelişen gebeliklere göre biraz daha yüksektir. Fakat bu risk, ICSI yöntemine değil, infertilitenin kendisine bağlı olabilir.

Beckwith-Wiedemann sendromu, Angelman sendromu, hipospadias veya cinsiyet kromozom anormallikleri gibi belirli koşulların ICSI kullanımıyla ilişkisi araştırılmakla birlikte, bu tekniği kullanarak dünyaya gelen çocukların %1'inden çok daha azında görüldüğü düşünülmektedir.

Yayınlanma tarihi: 1 Haziran 2021 Salı

Contact

Get In Touch