Kısırlık Tedavisinde Kök Hücre Teknikleri

  • Home
  • Tanı ve Tedavi

Kısırlık tedavisinde kök hücrelerin kullanımı, rejeneratif tıp olarak bilinen modern biyoloji ve tıbbın yeni dalında önemli bir rol oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya çapında üreme çağındaki çiftlerin yüzde 15'i kısırlıktan muzdarip. Yenileyici yeteneklerinden dolayı kök hücreler, kadınlarda ve erkeklerde kısırlık tedavilerini iyileştirmek için umut verici bir araç olarak görülüyor. Laboratuvarda tamamen olgunlaşmış yumurta hücrelerinin yanı sıra sperm hücrelerinin de yetiştirilebildiği ve yeni kısırlık tedavileri için umut uyandırdığı gösterilmiştir.

Kök hücreler vücudun hammaddesidir, özel işlevlere sahip diğer tüm hücrelerin üretildiği hücrelerdir. Vücuttaki veya laboratuvardaki doğru koşullar altında, kök hücreler bölünerek yavru hücre adı verilen daha fazla hücre oluşturur. Bu yavru hücreler ya yeni kök hücreler haline gelir (kendi kendini yenileme) ya da kan hücreleri, beyin hücreleri, kalp kası hücreleri veya kemik hücreleri gibi daha spesifik bir işleve sahip özel hücreleri oluşturur. Vücuttaki başka hiçbir hücrenin yeni hücre türleri üretmeye yönelik doğal yeteneği yoktur. Kendini yenileme ve farklılaşma gibi kendine özgü özellikleri sayesinde kök hücreler, 30 yılı aşkın süredir pek çok hastalığın ve patolojik durumun, özellikle kan ve bağışıklık sisteminin tedavisinde kullanılmaktadır.

Kısırlık tedavisinde kök hücreler nasıl kullanılıyor?

Kısırlık tedavisinde kök hücre çalışmaları, insan kök hücrelerinin yumurta ve sperm hücrelerinin öncüleri olan germ hücrelerine evrimleşmesine dayanıyor. Araştırmacılar, pluripotent kök hücrelerden yumurta ve sperm geliştirilmesini daha önce farelerle çalıştı ve şimdi aynı yöntemleri insan hücrelerinde uyguluyor. Deneyler başlangıçta yumurtalıktaki üreme hücrelerinin (yumurtaları) işaretlenmesinden ibaretti. Daha sonra hücreler yumurtalıklardan alınabildi ve işaretli hücreleri (yumurtalar) ayırmak için hücreler sıralandı. Bir sonraki adım, hücreleri laboratuvarda büyüterek olgunlaşmamış yumurta hücreleri üretmekti. 

Birçok kısırlık türü, in vitro fertilizasyon ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu gibi vücut dışında yumurta ve spermi bir araya getiren yöntemler kullanılarak tedavi edilebilir. Ancak kemoterapi, radyasyon, genetik veya diğer açıklanamayan nedenlerden dolayı yumurta veya sperm üretemeyen insanlar için bu tedaviler, bir donör yumurta veya sperm sağlamadıkça bir seçenek değildir.

Kök hücre çalışmaları geleceği inşa ediyor mu?

Kadınlar yumurtalıklarında sınırlı sayıda yumurta ile doğar ve yaşlandıkça yumurta sayısı ve kalitesi düşer. Yumurta kaybı, yaşlı kadınların gebe kalmasını önler. Potansiyel olarak insan vücudundaki herhangi bir dokudan dönüştürülebilen kök hücrelerin tedavi yöntemleri daha da geliştirilirse, menopoz sonrası yaşlı kadınlara kadar uzanabilir. Tüm bu, kısırlık tedavisinde kök hücre kullanımına yönelik çalışmalar, erkek ve kadın kısırlığı anlayışımızı değiştirebilir ve IVF tedavilerine çözümler sağlayabilir. Nihayetinde, yapay olarak oluşturulan sperm ve yumurtalar, yakın gelecekte kısırlığın sonunu getirebilir.

Kök hücre çalışmaları, azospermi (menide yeterince sperm bulunmaması) sorunu yaşayan erkeklerin kök hücreler kullanılarak çocuk sahibi olabileceğini ortaya koydu. Önceki çalışmalar, sperm hücresinin sadece spermatogonium kök hücreleriyle yetiştirebileceğini gösteriyordu ancak artık kök hücrelerin testislerde her zaman bulunduğu anlaşıldı.

Ayrıca kök hücreler ile yumurta üretmek de mümkün. Temel olarak, kök hücre tedavisinde, deri veya kan hücreleri kök hücrelere dönüştürüyor. Bunlar daha sonra yumurta veya sperm haline getirilebiliyor.

Yayınlanma tarihi: 26 Ekim 2021 Salı

Contact

Get In Touch